DocumentNameBlobHandle Struktura

Definicja

@No__t-0 reprezentuje obiekt BLOB na stercie #Blob w przenośnym pliku PDB uporządkowanym jako nazwa dokumentu.A BlobHandle representing a blob on #Blob heap in Portable PDB structured as Document Name.

public value class DocumentNameBlobHandle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::DocumentNameBlobHandle>
public struct DocumentNameBlobHandle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.DocumentNameBlobHandle>
type DocumentNameBlobHandle = struct
Public Structure DocumentNameBlobHandle
Implements IEquatable(Of DocumentNameBlobHandle)
Dziedziczenie
DocumentNameBlobHandle
Implementuje

Uwagi

Rodzaj uchwytu to Blob.The kind of the handle is Blob.

Dojście jest specjalizacją BlobHandle i nie ma odrębnego rodzaju.The handle is a specialization of BlobHandle and doesn't have a distinct kind.

Właściwości

IsNil

Metody

Equals(DocumentNameBlobHandle)
Equals(Object)
GetHashCode()

Operatory

Equality(DocumentNameBlobHandle, DocumentNameBlobHandle)
Explicit(BlobHandle to DocumentNameBlobHandle)
Implicit(DocumentNameBlobHandle to BlobHandle)
Inequality(DocumentNameBlobHandle, DocumentNameBlobHandle)

Dotyczy