MethodBodyStreamEncoder.Builder Właściwość

Definicja

public:
 property System::Reflection::Metadata::BlobBuilder ^ Builder { System::Reflection::Metadata::BlobBuilder ^ get(); };
public System.Reflection.Metadata.BlobBuilder Builder { get; }
member this.Builder : System.Reflection.Metadata.BlobBuilder
Public ReadOnly Property Builder As BlobBuilder

Wartość właściwości

Dotyczy