ExportedType Struktura

Definicja

public value class ExportedType
public struct ExportedType
type ExportedType = struct
Public Structure ExportedType
Dziedziczenie
ExportedType

Właściwości

Attributes
Implementation

Pobiera uchwyt do rozwiązania implementacji typu docelowego.Gets a handle to resolve the implementation of the target type.

IsForwarder
Name

Pobiera nazwę typu docelowego lub default czy typ jest zagnieżdżona zdefiniowane w głównej przestrzeni nazw.Gets the name of the target type, or default if the type is nested or defined in a root namespace.

Namespace

Pobiera pełną nazwę przestrzeni nazw, który zawiera typ docelowy lub default czy typ jest zagnieżdżona zdefiniowane w głównej przestrzeni nazw.Gets the full name of the namespace that contains the target type, or default if the type is nested or defined in a root namespace.

NamespaceDefinition

Pobiera uchwyt definicji przestrzeni nazw, w którym zdefiniowano typ docelowy lub default czy typ jest zagnieżdżona zdefiniowane w głównej przestrzeni nazw.Gets the definition handle of the namespace where the target type is defined, or default if the type is nested or defined in a root namespace.

Metody

GetCustomAttributes()

Metody rozszerzania

GetTypeDefinitionId(ExportedType)

Dotyczy