FieldDefinition Struktura

Definicja

public value class FieldDefinition
public struct FieldDefinition
type FieldDefinition = struct
Public Structure FieldDefinition
Dziedziczenie
FieldDefinition

Właściwości

Attributes
Name
Signature

Metody

DecodeSignature<TType,TGenericContext>(ISignatureTypeProvider<TType,TGenericContext>, TGenericContext)
DecodeSignature<TType>(ISignatureTypeProvider<TType>)
GetCustomAttributes()
GetDeclaringType()
GetDefaultValue()
GetMarshallingDescriptor()
GetOffset()

Zwraca przesunięcie układu pola lub-1, jeśli nie jest dostępne.Returns the field layout offset, or -1 if it is not available.

GetRelativeVirtualAddress()

Dotyczy