GenericParameterConstraint Struktura

Definicja

public value class GenericParameterConstraint
public struct GenericParameterConstraint
type GenericParameterConstraint = struct
Public Structure GenericParameterConstraint
Dziedziczenie
GenericParameterConstraint

Właściwości

Parameter

Pobiera ograniczoną GenericParameterHandle.Gets the constrained GenericParameterHandle.

Type

Pobiera dojście (TypeDefinitionHandle, TypeReferenceHandle lub TypeSpecificationHandle) określające, z którego typu parametr generyczny jest ograniczany do pochodnej lub który interfejs ten parametr generyczny jest ograniczony do wdrożenia.Gets a handle (TypeDefinitionHandle, TypeReferenceHandle, or TypeSpecificationHandle) specifying from which type this generic parameter is constrained to derive, or which interface this generic parameter is constrained to implement.

Metody

GetCustomAttributes()

Dotyczy