InterfaceImplementation Struktura

Definicja

public value class InterfaceImplementation
public struct InterfaceImplementation
type InterfaceImplementation = struct
Public Structure InterfaceImplementation
Dziedziczenie
InterfaceImplementation

Właściwości

Interface

Pobiera interfejs, który jest implementowany (TypeDefinitionHandle, TypeReferenceHandle, lub TypeSpecificationHandle).Gets the interface that is implemented (TypeDefinitionHandle, TypeReferenceHandle, or TypeSpecificationHandle).

Metody

GetCustomAttributes()

Dotyczy