LocalConstant Struktura

Definicja

Zawiera informacje o stałych lokalnych.Provides information about local constants. Te informacje są przechowywane w metadanych debugowania.This information is stored in debug metadata.

public value class LocalConstant
public struct LocalConstant
type LocalConstant = struct
Public Structure LocalConstant
Dziedziczenie
LocalConstant

Uwagi

Zobacz tabela LocalConstant: 0x34.See LocalConstant Table: 0x34.

Właściwości

Name
Signature

Pobiera stałą sygnaturę.Gets the constant signature.

Dotyczy