LocalScope Struktura

Definicja

Zawiera informacje o zakresie zmiennych lokalnych i stałych.Provides information about the scope of local variables and constants. Te informacje są przechowywane w metadanych debugowania.This information is stored in debug metadata.

public value class LocalScope
public struct LocalScope
type LocalScope = struct
Public Structure LocalScope
Dziedziczenie
LocalScope

Uwagi

Zobacz tabela LocalScope: 0x32.See LocalScope Table: 0x32.

Właściwości

EndOffset
ImportScope
Length
Method
StartOffset

Metody

GetChildren()
GetLocalConstants()
GetLocalVariables()

Dotyczy