ManifestResource Struktura

Definicja

public value class ManifestResource
public struct ManifestResource
type ManifestResource = struct
Public Structure ManifestResource
Dziedziczenie
ManifestResource

Właściwości

Attributes

Pobiera atrybuty zasobu manifestu.Gets the manifest resource attributes.

Implementation

Pobiera dojście do jednostki implementacji.Gets the implementation entity handle.

Name

Pobiera nazwę zasobu.Gets the resource name.

Offset

Pobiera przesunięcie bajtu w przywoływanym pliku, w którym rozpoczyna się ten rekord zasobu.Gets the byte offset within the referenced file at which this resource record begins.

Metody

GetCustomAttributes()

Dotyczy