MemberReference Struktura

Definicja

public value class MemberReference
public struct MemberReference
type MemberReference = struct
Public Structure MemberReference
Dziedziczenie
MemberReference

Właściwości

Name
Parent

Pobiera uchwyt jednostki nadrzędnej.Gets the parent entity handle.

Signature

Pobiera uchwyt do obiektu BLOB sygnatury.Gets a handle to the signature blob.

Metody

DecodeFieldSignature<TType,TGenericContext>(ISignatureTypeProvider<TType,TGenericContext>, TGenericContext)
DecodeFieldSignature<TType>(ISignatureTypeProvider<TType>)
DecodeMethodSignature<TType,TGenericContext>(ISignatureTypeProvider<TType,TGenericContext>, TGenericContext)
DecodeMethodSignature<TType>(ISignatureTypeProvider<TType>)
GetCustomAttributes()
GetKind()

Określa, czy odwołanie do elementu członkowskiego jest metodą, czy polem.Determines if the member reference is to a method or field.

Dotyczy