MemberReferenceKind Wyliczenie

Definicja

Określa stałe wskazujące, czy MemberReference odwołuje się do metody, czy pola.Specifies constants that indicate whether a MemberReference references a method or field.

public enum class MemberReferenceKind
public enum MemberReferenceKind
type MemberReferenceKind = 
Public Enum MemberReferenceKind
Dziedziczenie
MemberReferenceKind

Pola

Field 1

MemberReferenceOdwołanie do pola.The MemberReference references a field.

Method 0

Odwołuje się do MemberReference metody.The MemberReference references a method.

Dotyczy