MethodDebugInformation Struktura

Definicja

Zawiera informacje o debugowaniu skojarzone z definicją metody.Provides debug information associated with a method definition. Te informacje są przechowywane w metadanych debugowania.This information is stored in debug metadata.

public value class MethodDebugInformation
public struct MethodDebugInformation
type MethodDebugInformation = struct
Public Structure MethodDebugInformation
Dziedziczenie
MethodDebugInformation

Uwagi

Zobacz tabela MethodDebugInformation: 0x31.See MethodDebugInformation Table: 0x31.

Właściwości

Document

Pobiera uchwyt pojedynczego dokumentu zawierającego wszystkie punkty sekwencji metody.Gets the handle of the single document containing all sequence points of the method.

LocalSignature

Zwraca uchwyt podpisu lokalnego.Returns a local signature handle.

SequencePointsBlob

Zwraca punkty sekwencji kodowania obiektów BLOB.Returns a blob encoding sequence points.

Metody

GetSequencePoints()

Zwraca kolekcję punktów sekwencji zdekodowanych z SequencePointsBlob.Returns a collection of sequence points decoded from SequencePointsBlob.

GetStateMachineKickoffMethod()

Zwraca metodę podzieloną automatu Stanów.Returns the kickoff method of the state machine.

Dotyczy