MethodSpecification Struktura

Definicja

public value class MethodSpecification
public struct MethodSpecification
type MethodSpecification = struct
Public Structure MethodSpecification
Dziedziczenie
MethodSpecification

Właściwości

Method

MethodDef Pobiera lub MemberRef obsługuje określenie, do której metody ogólnej, do której odwołuje się to wystąpienie (czyli która metoda ogólna jest wystąpieniem).Gets a MethodDef or MemberRef handle specifying which generic method this instance refers to (that is, which generic method it is an instantiation of).

Signature

Pobiera uchwyt do obiektu BLOB sygnatury.Gets a handle to the signature blob.

Metody

DecodeSignature<TType,TGenericContext>(ISignatureTypeProvider<TType,TGenericContext>, TGenericContext)
DecodeSignature<TType>(ISignatureTypeProvider<TType>)
GetCustomAttributes()

Dotyczy