TypeReference Struktura

Definicja

public value class TypeReference
public struct TypeReference
type TypeReference = struct
Public Structure TypeReference
Dziedziczenie
TypeReference

Właściwości

Name

Pobiera nazwę typu docelowego.Gets the name of the target type.

Namespace

Pobiera pełną nazwę przestrzeni nazw, w której jest zdefiniowany typ docelowy.Gets the full name of the namespace where the target type is defined.

ResolutionScope

Pobiera zakres rozwiązania, w którym typ docelowy jest zdefiniowany i jednoznacznie identyfikowany przez określony Namespace i Name.Gets the resolution scope in which the target type is defined and is uniquely identified by the specified Namespace and Name.

Dotyczy