PdbChecksumDebugDirectoryData Struktura

Definicja

Przedstawia wpis w katalogu do debugowania sum kontrolnych PDB.Represents a PDB Checksum debug directory entry.

public value class PdbChecksumDebugDirectoryData
public struct PdbChecksumDebugDirectoryData
type PdbChecksumDebugDirectoryData = struct
Public Structure PdbChecksumDebugDirectoryData
Dziedziczenie
PdbChecksumDebugDirectoryData

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: https://github.com/dotnet/runtime/blob/master/docs/design/specs/PE-COFF.md#pdb-checksum-debug-directory-entry-type-19For more information, see: https://github.com/dotnet/runtime/blob/master/docs/design/specs/PE-COFF.md#pdb-checksum-debug-directory-entry-type-19

Właściwości

AlgorithmName

Nazwa algorytmu wyznaczania wartości skrótu służącego do obliczania sumy kontrolnej.The name of the crypto hash algorithm used to calculate the checksum.

Checksum

Suma kontrolna zawartości PDB.The checksum of the PDB content.

Dotyczy