PEReader.ReadCodeViewDebugDirectoryData(DebugDirectoryEntry) Metoda

Definicja

Odczytuje dane wskazywane przez określony wpis w katalogu debugowania i interpretuje je jako CodeView.Reads the data pointed to by the specified Debug Directory entry and interprets it as CodeView.

public:
 System::Reflection::PortableExecutable::CodeViewDebugDirectoryData ReadCodeViewDebugDirectoryData(System::Reflection::PortableExecutable::DebugDirectoryEntry entry);
public System.Reflection.PortableExecutable.CodeViewDebugDirectoryData ReadCodeViewDebugDirectoryData (System.Reflection.PortableExecutable.DebugDirectoryEntry entry);
member this.ReadCodeViewDebugDirectoryData : System.Reflection.PortableExecutable.DebugDirectoryEntry -> System.Reflection.PortableExecutable.CodeViewDebugDirectoryData
Public Function ReadCodeViewDebugDirectoryData (entry As DebugDirectoryEntry) As CodeViewDebugDirectoryData

Parametry

entry
DebugDirectoryEntry

Wystąpienie wpisu katalogu debugowania.A Debug Directory entry instance.

Zwraca

Wystąpienie danych katalogu debugowania w widoku kodu.A code view debug directory data instance.

Wyjątki

entry nie jest pozycją CodeView.entry is not a CodeView entry.

Zły format danych.Bad format of the data.

Błąd we/wy podczas odczytu ze strumienia źródłowego.IO error while reading from the underlying stream.

Obraz PE jest niedostępny.The PE image is not available.

Dotyczy