Subsystem Wyliczenie

Definicja

Opisuje wymagania dotyczące podsystemu obrazu.Describes the subsystem requirement for the image.

public enum class Subsystem
public enum Subsystem
type Subsystem = 
Public Enum Subsystem
Dziedziczenie
Subsystem

Pola

EfiApplication 10

Aplikacja Extensible Firmware Interface (EFI).Extensible Firmware Interface (EFI) application.

EfiBootServiceDriver 11

Sterownik EFI z usługami rozruchu.EFI driver with boot services.

EfiRom 13

Obraz EFI ROM.EFI ROM image.

EfiRuntimeDriver 12

Sterownik EFI z usługami czasu wykonywania.EFI driver with run-time services.

Native 1

Obraz nie wymaga podsystemu.The image doesn't require a subsystem.

NativeWindows 8

Obraz jest natywnym sterownikiem Win9x.The image is a native Win9x driver.

OS2Cui 5

Obraz jest uruchamiany w podsystemie znaków systemu operacyjnego/2.The image runs in the OS/2 character subsystem.

PosixCui 7

Obraz jest uruchamiany w podsystemie znaków POSIX.The image runs in the Posix character subsystem.

Unknown 0

Nieznany podsystem.Unknown subsystem.

WindowsBootApplication 16

Aplikacja rozruchowa.Boot application.

WindowsCEGui 9

Obraz jest uruchamiany w podsystemie Windows CE.The image runs in the Windows CE subsystem.

WindowsCui 3

Obraz jest uruchamiany w podsystemie znaków systemu Windows.The image runs in the Windows character subsystem.

WindowsGui 2

Obraz jest uruchamiany w podsystemie GUI systemu Windows.The image runs in the Windows GUI subsystem.

Xbox 14

System Xbox.Xbox system.

Dotyczy