PropertyInfo.GetType Metoda

Definicja

Odnajduje atrybuty właściwości i zapewnia dostęp do metadanych właściwości.Discovers the attributes of a property and provides access to property metadata.

public:
 virtual Type ^ GetType();
public Type GetType ();
override this.GetType : unit -> Type
Public Function GetType () As Type

Zwraca

Type

Implementuje

Dotyczy