AsyncIteratorMethodBuilder Struktura

Definicja

Reprezentuje konstruktora dla iteratorów asynchronicznych.Represents a builder for asynchronous iterators.

public value class AsyncIteratorMethodBuilder
public struct AsyncIteratorMethodBuilder
type AsyncIteratorMethodBuilder = struct
Public Structure AsyncIteratorMethodBuilder
Dziedziczenie
AsyncIteratorMethodBuilder

Metody

AwaitOnCompleted<TAwaiter,TStateMachine>(TAwaiter, TStateMachine)

Planuje przechodzenie komputera stanu w celu przejścia do następnej akcji po zakończeniu określonego oczekiwania.Schedules the state machine to proceed to the next action when the specified awaiter completes.

AwaitUnsafeOnCompleted<TAwaiter,TStateMachine>(TAwaiter, TStateMachine)

Planuje przechodzenie komputera stanu w celu przejścia do następnej akcji po zakończeniu określonego oczekiwania.Schedules the state machine to proceed to the next action when the specified awaiter completes.

Complete()

Oznacza iterację jako zakończoną, niezależnie od tego, czy powiodła się czy w inny sposób.Marks iteration as being completed, whether successfully or otherwise.

Create()

Tworzy wystąpienie struktury AsyncIteratorMethodBuilder.Creates an instance of the AsyncIteratorMethodBuilder struct.

MoveNext<TStateMachine>(TStateMachine)

Wywołuje MoveNext() na komputerze stanu, chroniąc ExecutionContext.Invokes MoveNext() on the state machine while guarding the ExecutionContext.

Dotyczy