Closure Klasa

Definicja

Reprezentuje stan czasu wykonania metody, która jest generowana dynamicznie.Represents the runtime state of a dynamically generated method.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public ref class Closure sealed
public sealed class Closure
type Closure = class
Public NotInheritable Class Closure
Dziedziczenie
Closure

Konstruktory

Closure(Object[], Object[])

Tworzy obiekt do przechowywania stanu dynamicznie generowanej metody.Creates an object to hold state of a dynamically generated method.

Pola

Constants

Reprezentuje stałe nieuproszczone i lokalnie wykonywalne wyrażenia, do których odwołuje się Metoda generowana dynamicznie.Represents the non-trivial constants and locally executable expressions that are referenced by a dynamically generated method.

Locals

Reprezentuje zmienne lokalne podnoszenia z kontekstu nadrzędnego.Represents the hoisted local variables from the parent context.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy