ConfiguredValueTaskAwaitable.ConfiguredValueTaskAwaiter Struktura

Definicja

Zapewnia oczekujące dla ConfiguredValueTaskAwaitable.Provides an awaiter for a ConfiguredValueTaskAwaitable.

public: value class ConfiguredValueTaskAwaitable::ConfiguredValueTaskAwaiter : System::Runtime::CompilerServices::ICriticalNotifyCompletion
public struct ConfiguredValueTaskAwaitable.ConfiguredValueTaskAwaiter : System.Runtime.CompilerServices.ICriticalNotifyCompletion
type ConfiguredValueTaskAwaitable.ConfiguredValueTaskAwaiter = struct
    interface ICriticalNotifyCompletion
    interface INotifyCompletion
Public Structure ConfiguredValueTaskAwaitable.ConfiguredValueTaskAwaiter
Implements ICriticalNotifyCompletion
Dziedziczenie
ConfiguredValueTaskAwaitable.ConfiguredValueTaskAwaiter
Implementuje

Właściwości

IsCompleted

Pobiera wartość wskazującą, czy ConfiguredValueTaskAwaitable została ukończona.Gets a value that indicates whether the ConfiguredValueTaskAwaitable has completed.

Metody

GetResult()

Pobiera wynik ValueTask.Gets the result of the ValueTask.

OnCompleted(Action)

Planuje akcję kontynuacji dla ConfiguredValueTaskAwaitable.Schedules the continuation action for the ConfiguredValueTaskAwaitable.

UnsafeOnCompleted(Action)

Planuje akcję kontynuacji dla ConfiguredValueTaskAwaitable.Schedules the continuation action for the ConfiguredValueTaskAwaitable.

Dotyczy