FormattableStringFactory Klasa

Definicja

Udostępnia metodę statyczną do tworzenia obiektu FormattableString na podstawie złożonego ciągu formatu i jego argumentów.Provides a static method to create a FormattableString object from a composite format string and its arguments.

public ref class FormattableStringFactory abstract sealed
public static class FormattableStringFactory
type FormattableStringFactory = class
Public Class FormattableStringFactory
Dziedziczenie
FormattableStringFactory

Metody

Create(String, Object[])

Tworzy wystąpienie FormattableString na podstawie ciągu formatu złożonego i jego argumentów.Creates a FormattableString instance from a composite format string and its arguments.

Dotyczy