MethodCodeType Wyliczenie

Definicja

Definiuje sposób implementacji metody.Defines how a method is implemented.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public enum class MethodCodeType
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum MethodCodeType
type MethodCodeType = 
Public Enum MethodCodeType
Dziedziczenie
MethodCodeType
Atrybuty

Pola

IL 0

Określa, że implementacja metody jest w języku pośrednim firmy Microsoft (MSIL).Specifies that the method implementation is in Microsoft intermediate language (MSIL).

Native 1

Określa, że metoda jest zaimplementowana w kodzie natywnym.Specifies that the method is implemented in native code.

OPTIL 2

Określa, że implementacja metody jest w zoptymalizowanym języku pośrednim (OPTI).Specifies that the method implementation is in optimized intermediate language (OPTIL).

Runtime 3

Określa, że implementacja metody jest dostarczana przez środowisko uruchomieniowe.Specifies that the method implementation is provided by the runtime.

Uwagi

Używany z MethodImplAttribute.Used with MethodImplAttribute.

Klasy w System. Runtime. CompilerServices są przeznaczone wyłącznie do użytku przez moduły zapisujące kompilatora.The classes in System.Runtime.CompilerServices are for compiler writers use only.

Dotyczy