BINDPTR Struktura

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zamiast nich należy używać słów kluczowych BINDPTR.Use BINDPTR instead.

public value class BINDPTR
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.BINDPTR instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public struct BINDPTR
type BINDPTR = struct
Public Structure BINDPTR
Dziedziczenie
BINDPTR
Atrybuty

Uwagi

Więcej informacji o typie BINDPTR można znaleźć w bibliotece MSDN.For more information about the BINDPTR type, see the MSDN Library.

Pola

lpfuncdesc

Reprezentuje wskaźnik do struktury FUNCDESC.Represents a pointer to a FUNCDESC structure.

lptcomp

Reprezentuje wskaźnik do interfejsu lptcomp.Represents a pointer to a lptcomp interface.

lpvardesc

Reprezentuje wskaźnik do struktury VARDESC.Represents a pointer to a VARDESC structure.

Dotyczy