DispatchWrapper.WrappedObject Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt otoczony przez DispatchWrapper.Gets the object wrapped by the DispatchWrapper.

public:
 property System::Object ^ WrappedObject { System::Object ^ get(); };
public object WrappedObject { get; }
member this.WrappedObject : obj
Public ReadOnly Property WrappedObject As Object

Wartość właściwości

Obiekt otoczony DispatchWrapper.The object wrapped by the DispatchWrapper.

Dotyczy