ELEMDESC.DESCUNION Struktura

Definicja

Zamiast nich należy używać słów kluczowych ELEMDESC.DESCUNION.Use ELEMDESC.DESCUNION instead.

public: value class ELEMDESC::DESCUNION
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public struct ELEMDESC.DESCUNION
type ELEMDESC.DESCUNION = struct
Public Structure ELEMDESC.DESCUNION
Dziedziczenie
ELEMDESC.DESCUNION
Atrybuty

Pola

idldesc

Zawiera informacje dotyczące komunikacji zdalnej elementu.Contains information for remoting the element.

paramdesc

Zawiera informacje o parametrze.Contains information about the parameter.

Dotyczy