ELEMDESC Struktura

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zamiast nich należy używać słów kluczowych ELEMDESC.Use ELEMDESC instead.

public value class ELEMDESC
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.ELEMDESC instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public struct ELEMDESC
type ELEMDESC = struct
Public Structure ELEMDESC
Dziedziczenie
ELEMDESC
Atrybuty

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ELEMDESC, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about ELEMDESC, see the MSDN Library.

Pola

desc

Zawiera informacje o elemencie.Contains information about an element.

tdesc

Identyfikuje typ elementu.Identifies the type of the element.

Dotyczy