FILETIME Struktura

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zamiast nich należy używać słów kluczowych FILETIME.Use FILETIME instead.

public value class FILETIME
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.FILETIME instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public struct FILETIME
type FILETIME = struct
Public Structure FILETIME
Dziedziczenie
FILETIME
Atrybuty

Uwagi

Więcej informacji na temat struktury FILETIME można znaleźć w bibliotece MSDN.For more information about the FILETIME structure, see the MSDN Library.

Pola

dwHighDateTime

Określa wysoką 32 bitów FILETIME.Specifies the high 32 bits of the FILETIME.

dwLowDateTime

Określa dolną 32 bitów FILETIME.Specifies the low 32 bits of the FILETIME.

Dotyczy