IDLDESC Struktura

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zamiast nich należy używać słów kluczowych IDLDESC.Use IDLDESC instead.

public value class IDLDESC
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IDLDESC instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public struct IDLDESC
type IDLDESC = struct
Public Structure IDLDESC
Dziedziczenie
IDLDESC
Atrybuty

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat IDLDESC, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about IDLDESC, see the MSDN Library.

Pola

dwReserved

Rezerwacj Ustaw na null.Reserved; set to null.

wIDLFlags

Wskazuje IDLFLAG wartość opisującą typ.Indicates an IDLFLAG value describing the type.

Dotyczy