SafeHandle.handle Pole

Definicja

Określa uchwyt, który ma być opakowany.Specifies the handle to be wrapped.

protected: IntPtr handle;
protected IntPtr handle;
val mutable handle : nativeint
Protected handle As IntPtr 

Wartość pola

IntPtr

Uwagi

Nie ujawniaj dojścia publicznie (czyli poza klasą pochodną).Do not expose the handle publicly (that is, outside of the derived class).

Dotyczy