TYPEATTR.cbAlignment Pole

Definicja

Określa wyrównanie bajtów dla wystąpienia tego typu.Specifies the byte alignment for an instance of this type.

public: short cbAlignment;
public short cbAlignment;
val mutable cbAlignment : int16
Public cbAlignment As Short 

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat TYPEATTR, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about TYPEATTR, see the MSDN Library.

Dotyczy