TYPEATTR.guid Pole

Definicja

Identyfikator GUID informacji o typie.The GUID of the type information.

public: Guid guid;
public Guid guid;
val mutable guid : Guid
Public guid As Guid 

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat TYPEATTR, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about TYPEATTR, see the MSDN Library.

Dotyczy