TYPEATTR.idldescType Pole

Definicja

Atrybuty IDL określonego typu.IDL attributes of the described type.

public: System::Runtime::InteropServices::IDLDESC idldescType;
public System.Runtime.InteropServices.IDLDESC idldescType;
val mutable idldescType : System.Runtime.InteropServices.IDLDESC
Public idldescType As IDLDESC 

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat TYPEATTR, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about TYPEATTR, see the MSDN Library.

Dotyczy