TYPEATTR.lpstrSchema Pole

Definicja

Zarezerwowane do użytku w przyszłości.Reserved for future use.

public: IntPtr lpstrSchema;
public IntPtr lpstrSchema;
val mutable lpstrSchema : nativeint
Public lpstrSchema As IntPtr 

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat TYPEATTR, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about TYPEATTR, see the MSDN Library.

Dotyczy