TYPEATTR.typekind Pole

Definicja

TYPEKIND wartość opisującą typ, który zawiera opis tych informacji.A TYPEKIND value describing the type this information describes.

public: System::Runtime::InteropServices::TYPEKIND typekind;
public System.Runtime.InteropServices.TYPEKIND typekind;
val mutable typekind : System.Runtime.InteropServices.TYPEKIND
Public typekind As TYPEKIND 

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat TYPEATTR, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about TYPEATTR, see the MSDN Library.

Dotyczy