TYPEATTR.wMinorVerNum Pole

Definicja

Pomocniczy numer wersji.Minor version number.

public: short wMinorVerNum;
public short wMinorVerNum;
val mutable wMinorVerNum : int16
Public wMinorVerNum As Short 

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat TYPEATTR, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about TYPEATTR, see the MSDN Library.

Dotyczy