TYPELIBATTR Struktura

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zamiast nich należy używać słów kluczowych TYPELIBATTR.Use TYPELIBATTR instead.

public value class TYPELIBATTR
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Serializable]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.TYPELIBATTR instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public struct TYPELIBATTR
type TYPELIBATTR = struct
Public Structure TYPELIBATTR
Dziedziczenie
TYPELIBATTR
Atrybuty

Uwagi

Dodatkowe informacje na temat struktury TLIBATTR można znaleźć w bibliotece MSDN.For additional information about the TLIBATTR structure, see the MSDN Library.

Pola

guid

Reprezentuje globalnie unikatowy identyfikator biblioteki typu.Represents a globally unique library ID of a type library.

lcid

Reprezentuje identyfikator ustawień regionalnych biblioteki typów.Represents a locale ID of a type library.

syskind

Reprezentuje docelową platformę sprzętową biblioteki typów.Represents the target hardware platform of a type library.

wLibFlags

Reprezentuje flagi biblioteki.Represents library flags.

wMajorVerNum

Reprezentuje numer wersji głównej biblioteki typów.Represents the major version number of a type library.

wMinorVerNum

Reprezentuje numer wersji pomocniczej biblioteki typów.Represents the minor version number of a type library.

Dotyczy