VARDESC.lpstrSchema Pole

Definicja

To pole jest zarezerwowane do użytku w przyszłości.This field is reserved for future use.

public: System::String ^ lpstrSchema;
public string lpstrSchema;
val mutable lpstrSchema : string
Public lpstrSchema As String 

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat VARDESC, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about VARDESC, see the MSDN Library.

Dotyczy