VARDESC Struktura

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zamiast nich należy używać słów kluczowych VARDESC.Use VARDESC instead.

public value class VARDESC
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.VARDESC instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public struct VARDESC
type VARDESC = struct
Public Structure VARDESC
Dziedziczenie
VARDESC
Atrybuty

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat VARDESC, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about VARDESC, see the MSDN Library.

Pola

elemdescVar

Zawiera typ zmiennej.Contains the variable type.

lpstrSchema

To pole jest zarezerwowane do użytku w przyszłości.This field is reserved for future use.

memid

Wskazuje identyfikator elementu członkowskiego zmiennej.Indicates the member ID of a variable.

varkind

Definiuje, w jaki sposób zmienna powinna być organizowana.Defines how a variable should be marshaled.

wVarFlags

Definiuje właściwości zmiennej.Defines the properties of a variable.

Dotyczy