SoapClientFormatterSink.AsyncProcessMessage(IMessage, IMessageSink) Metoda

Definicja

Asynchronicznie przetwarza podaną wiadomość.Asynchronously processes the provided message.

public:
 virtual System::Runtime::Remoting::Messaging::IMessageCtrl ^ AsyncProcessMessage(System::Runtime::Remoting::Messaging::IMessage ^ msg, System::Runtime::Remoting::Messaging::IMessageSink ^ replySink);
public System.Runtime.Remoting.Messaging.IMessageCtrl AsyncProcessMessage (System.Runtime.Remoting.Messaging.IMessage msg, System.Runtime.Remoting.Messaging.IMessageSink replySink);
abstract member AsyncProcessMessage : System.Runtime.Remoting.Messaging.IMessage * System.Runtime.Remoting.Messaging.IMessageSink -> System.Runtime.Remoting.Messaging.IMessageCtrl
override this.AsyncProcessMessage : System.Runtime.Remoting.Messaging.IMessage * System.Runtime.Remoting.Messaging.IMessageSink -> System.Runtime.Remoting.Messaging.IMessageCtrl
Public Function AsyncProcessMessage (msg As IMessage, replySink As IMessageSink) As IMessageCtrl

Parametry

msg
IMessage

Komunikat do przetworzenia.The message to process.

replySink
IMessageSink

Ujścia, które otrzyma odpowiedź do podanej wiadomości.The sink that will receive the reply to the provided message.

Zwraca

IMessageCtrl

A IMessageCtrl , który umożliwia sterowanie komunikatem asynchronicznym po jego wysłaniu.A IMessageCtrl that provides a way to control the asynchronous message after it has been dispatched.

Implementuje

Dotyczy