Header Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Header.Initializes a new instance of the Header class.

Przeciążenia

Header(String, Object)

Inicjuje nowe wystąpienie Header klasy o podaną nazwę i wartość.Initializes a new instance of the Header class with the given name and value.

Header(String, Object, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie Header klasy o podanej nazwie, wartości i dodatkowych informacjach o konfiguracji.Initializes a new instance of the Header class with the given name, value, and additional configuration information.

Header(String, Object, Boolean, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Header.Initializes a new instance of the Header class.

Header(String, Object)

Inicjuje nowe wystąpienie Header klasy o podaną nazwę i wartość.Initializes a new instance of the Header class with the given name and value.

public:
 Header(System::String ^ _Name, System::Object ^ _Value);
public Header (string _Name, object _Value);
new System.Runtime.Remoting.Messaging.Header : string * obj -> System.Runtime.Remoting.Messaging.Header
Public Sub New (_Name As String, _Value As Object)

Parametry

_Name
String

Nazwa elementu Header.The name of the Header.

_Value
Object

Obiekt, który zawiera wartość Header .The object that contains the value for the Header.

Dotyczy

Produkt Introduced

Header(String, Object, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie Header klasy o podanej nazwie, wartości i dodatkowych informacjach o konfiguracji.Initializes a new instance of the Header class with the given name, value, and additional configuration information.

public:
 Header(System::String ^ _Name, System::Object ^ _Value, bool _MustUnderstand);
public Header (string _Name, object _Value, bool _MustUnderstand);
new System.Runtime.Remoting.Messaging.Header : string * obj * bool -> System.Runtime.Remoting.Messaging.Header
Public Sub New (_Name As String, _Value As Object, _MustUnderstand As Boolean)

Parametry

_Name
String

Nazwa elementu Header.The name of the Header.

_Value
Object

Obiekt, który zawiera wartość Header .The object that contains the value for the Header.

_MustUnderstand
Boolean

Wskazuje, czy punkt końcowy odbioru musi zrozumieć dane poza pasmem.Indicates whether the receiving end must understand the out-of-band data.

Dotyczy

Produkt Introduced

Header(String, Object, Boolean, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Header.Initializes a new instance of the Header class.

public:
 Header(System::String ^ _Name, System::Object ^ _Value, bool _MustUnderstand, System::String ^ _HeaderNamespace);
public Header (string _Name, object _Value, bool _MustUnderstand, string _HeaderNamespace);
new System.Runtime.Remoting.Messaging.Header : string * obj * bool * string -> System.Runtime.Remoting.Messaging.Header
Public Sub New (_Name As String, _Value As Object, _MustUnderstand As Boolean, _HeaderNamespace As String)

Parametry

_Name
String

Nazwa elementu Header.The name of the Header.

_Value
Object

Obiekt, który zawiera wartość Header .The object that contains the value of the Header.

_MustUnderstand
Boolean

Wskazuje, czy końcowy komunikat musi zrozumieć dane poza pasmem.Indicates whether the receiving end must understand out-of-band data.

_HeaderNamespace
String

HeaderPrzestrzeń nazw XML.The Header XML namespace.

Dotyczy

Produkt Introduced