DataContractAttribute Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataContractAttribute.Initializes a new instance of the DataContractAttribute class.

public:
 DataContractAttribute();
public DataContractAttribute ();
Public Sub New ()

Dotyczy