SerializationBinder.BindToName(Type, String, String) Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, steruje powiązaniem serializowanego obiektu z typem.When overridden in a derived class, controls the binding of a serialized object to a type.

public:
 virtual void BindToName(Type ^ serializedType, [Runtime::InteropServices::Out] System::String ^ % assemblyName, [Runtime::InteropServices::Out] System::String ^ % typeName);
public virtual void BindToName (Type serializedType, out string? assemblyName, out string? typeName);
public virtual void BindToName (Type serializedType, out string assemblyName, out string typeName);
abstract member BindToName : Type * string * string -> unit
override this.BindToName : Type * string * string -> unit
Public Overridable Sub BindToName (serializedType As Type, ByRef assemblyName As String, ByRef typeName As String)

Parametry

serializedType
Type

Typ obiektu, który tworzy nowe wystąpienie programu formatującego.The type of the object the formatter creates a new instance of.

assemblyName
String

Określa Assembly nazwę serializowanego obiektu.Specifies the Assembly name of the serialized object.

typeName
String

Określa Type nazwę serializowanego obiektu.Specifies the Type name of the serialized object.

Dotyczy