SerializationEntry Struktura

Definicja

Przechowuje wartość, Typei nazwę serializowanego obiektu.Holds the value, Type, and name of a serialized object.

public value class SerializationEntry
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public struct SerializationEntry
type SerializationEntry = struct
Public Structure SerializationEntry
Dziedziczenie
SerializationEntry
Atrybuty

Właściwości

Name

Pobiera nazwę obiektu.Gets the name of the object.

ObjectType

Type Pobiera obiekt.Gets the Type of the object.

Value

Pobiera wartość zawartą w obiekcie.Gets the value contained in the object.

Dotyczy