CngKeyHandleOpenOptions Wyliczenie

Definicja

Określa opcje otwierania uchwytów klawiszy.Specifies options for opening key handles.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class CngKeyHandleOpenOptions
[System.Flags]
public enum CngKeyHandleOpenOptions
[<System.Flags>]
type CngKeyHandleOpenOptions = 
Public Enum CngKeyHandleOpenOptions
Dziedziczenie
CngKeyHandleOpenOptions
Atrybuty

Pola

EphemeralKey 1

Otwierane dojście klucza określa klucz tymczasowych.The key handle being opened specifies an ephemeral key.

None 0

W otwartym dojściem do klucza nie określono klucza tymczasowych.The key handle being opened does not specify an ephemeral key.

Uwagi

To wyliczenie jest używane przez Open metodę.This enumeration is used by the Open method.

Dotyczy