DeriveBytes Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DeriveBytes.Initializes a new instance of the DeriveBytes class.

protected:
 DeriveBytes();
protected DeriveBytes ();
Protected Sub New ()

Dotyczy

Zobacz też