DSAParameters.P Pole

Definicja

P Określa parametrDSA algorytmu.Specifies the P parameter for the DSA algorithm.

public: cli::array <System::Byte> ^ P;
public byte[] P;
val mutable P : byte[]
Public P As Byte() 

Wartość pola

Byte[]

Uwagi

Pmusi to być liczba podstawowa z zakresu od 64 do 128 bajtów.P must be a prime number between 64 and 128 bytes long.

Dotyczy

Zobacz też