ECParameters Struktura

Definicja

Reprezentuje standardowe parametry dla algorytmu kryptografii krzywej eliptycznej (ECC).Represents the standard parameters for the elliptic curve cryptography (ECC) algorithm.

public value class ECParameters
public struct ECParameters
type ECParameters = struct
Public Structure ECParameters
Dziedziczenie
ECParameters

Pola

Curve

Reprezentuje krzywą skojarzoną z kluczem publicznym (Q) i opcjonalnym kluczem prywatnym (D).Represents the curve associated with the public key (Q) and the optional private key (D).

D

Reprezentuje klucz D prywatny dla algorytmu kryptografii krzywej eliptycznej (ECC), który jest przechowywany w formacie big-endian.Represents the private key D for the elliptic curve cryptography (ECC) algorithm, stored in big-endian format.

Q

Reprezentuje klucz Q publiczny dla algorytmu kryptografii krzywej eliptycznej (ECC).Represents the public key Q for the elliptic curve cryptography (ECC) algorithm.

Metody

Validate()

Sprawdza poprawność bieżącego obiektu.Validates the current object.

Dotyczy

Zobacz też