HashAlgorithm.State Pole

Definicja

Reprezentuje stan obliczeń skrótu.Represents the state of the hash computation.

protected: int State;
protected int State;
val mutable State : int
Protected State As Integer 

Wartość pola

Uwagi

To pole jest używane, aby uniemożliwić użytkownikom zmianę klucza algorytmu wyznaczania wartości skrótu w trakcie operacji mieszania.This field is used to prevent users from changing the key of a keyed hash algorithm during a hash operation. Gdy zmiana klucza jest wiarygodna, wartość tego pola jest równa zero przed i po operacji mieszania.When a key change is legitimate, the value of this field is zero both before and after a hash operation. Gdy zmiana klucza nie jest wiarygodna, wartość tego pola jest różna od zera.When a key change is not legitimate, the value of this field is nonzero.

Dotyczy