TrustStatus Wyliczenie

Definicja

Określa poziom wiarygodności, który jest przypisany do sygnatury manifestu.

public enum class TrustStatus
public enum TrustStatus
type TrustStatus = 
Public Enum TrustStatus
Dziedziczenie
TrustStatus

Pola

KnownIdentity 2

Tożsamość jest znana, a podpis jest prawidłowy. Prawidłowy podpis Authenticode zapewnia tożsamość.

Trusted 3

Podpis jest prawidłowy i został utworzony przez jawnie zaufanego wydawcę.

UnknownIdentity 1

Tożsamość nie jest znana, a podpis jest nieprawidłowy. Ponieważ nie ma zweryfikowanego podpisu, nie można określić tożsamości.

Untrusted 0

Podpis został utworzony przez jawnie niezaufanego wydawcę.

Dotyczy